Belangrijke info voor wie de kinderopvangattesten opmaakt in Rekeningen 2.0 Belangrijke info voor wie de kinderopvangattesten opmaakt in Rekeningen 2.0

Belangrijke info voor wie de kinderopvangattesten opmaakt in Rekeningen 2.0

Maakt u de kinderopvangattesten op in Rekeningen 2.0, hou dan zeker onderstaande info in het achterhoofd:

 1. ARTIKELS
  In Rekeningen 2.0 bepaalt u zelf welke artikels in aanmerking komen voor het kinderopvangattest. Dit doet u door het vinkje 'kinderopvangattest' te activeren via Basisgegevens > Artikelbeheer > Artikels:


 2. EENHEIDSPRIJS = DAGTARIEF
  De FOD Financiën past steeds een maximaal dagtarief toe voor het aangeven van kosten voor kinderopvang (€15.70 voor inkomstenjaar 2023).
  Weinig of geen scholen rekenen de opvang echter per dag aan, waardoor Informat een vertaalslag moet maken. In Rekeningen 2.0 wordt de eenheidsprijs die u bij het aanrekenen hanteert als dagtarief geïnterpreteerd. Voor artikels waarbij de eenheidsprijs boven het maximale dagtarief zit, zal Informat bijkomend uw aangerekend aantal interpreteren als aantal dagen. Indien u voor dergelijke artikels correcte attesten wenst op te maken, moet u die per dag aanrekenen. 
  Bijvoorbeeld:
  • U rekent 1x €600 kostgeld aan voor een volledig trimester. In dat geval is dat €600 per dag en mag de ouder voor inkomstenjaar 2023 slechts €15.70 van de €600 aangeven. Correct is x-aantal keer het dagtarief aanrekenen, zodat de ouder minstens €15.70 per dag kan aangeven.
  • U rekent 1x €18 middagtoezicht aan voor een volledige maand. Dit wordt gezien als €18 per dag, de ouder kan opnieuw slechts €15.70 aangeven voor inkomstenjaar 2023. Correct is in dit geval 18 x €1 aanrekenen.

   Heeft u 'foutief' aangerekend en zijn de rekeningen reeds doorgeboekt, dan kunt u hier nalezen hoe u alsnog een correct attest kunt opmaken.

 3. STARTPUNT = FACTURATIEADRES
  Rekeningen 2.0 vertrekt vanuit het adres waarop de opvangkosten zijn aangerekend. De hoogste LPV in rang die in het tabblad Relaties in iBasis/iLeerlingen/iInternen aan dat adres is gekoppeld zal als schuldenaar op het attest verschijnen.
  Zit u met een situatie waarin de ouders gescheiden zijn en wensen zij beiden een attest, dan kan dit enkel indien u in Rekeningen 2.0 ook op beide partijen aanrekent. U heeft in dat geval immers twee facturatieadressen, één voor elke schuldenaar.

 4. REGISTRATIE 2.0 BUITEN BESCHOUWING
  Bij het opmaken van de attesten wordt geen rekening meer gehouden met wat er in Registratie 2.0 werd geregistreerd. Enkel wat werd aangerekend in de uiteindelijke rekening is van tel. Verdere details vindt u hier terug.