Kinderopvangattesten en de koppeling met Exact Kinderopvangattesten en de koppeling met Exact

Kinderopvangattesten en de koppeling met Exact

Bij het opmaken van de kinderopvangattesten geeft u bij Betalingsperiode aan dat u enkel wenst rekening te houden met betalingen die in het afgelopen kalenderjaar zijn uitgevoerd:



Indien u werkt met de koppeling met Exact, registreert u de betalingen in Exact en maakt u die via het aanmaken en inlezen van synchronisatiebestanden zichtbaar in Informat. De betaaldatum die hierbij in Rekeningen 2.0 wordt toegekend, is de datum waarop het synchronisatiebestand is aangemaakt.

Om alle betalingen van het voorbije kalenderjaar op de kinderopvangattesten te kunnen vermelden, moet u daarom vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar de betalingen synchroniseren en dit op het moment waarop alle betalingen voor het voorbije kalenderjaar in Exact zijn geregistreerd. 
Synchroniseert u bijvoorbeeld op 20/12 en daarna pas na de kerstvakantie, bijvoorbeeld op 8/01, dan zullen alle betalingen die tussen 20/12 en 8/01 in Exact zijn geregistreerd in Rekeningen 2.0 als betaaldatum 8/01 hebben. Alles wat maw nog vanaf 20/12 tem 1/1 is betaald en ook op het attest hoort, zal er niet op verschijnen. U zou in dit geval nog bij het aanmaken van de kinderopvangattesten de einddatum bij Betalingsperiode kunnen aanpassen naar 8/1, maar dan gaat u ook betalingen die vanaf 1/1 tem 8/1 zijn uitgevoerd op het attest vermelden, wat niet correct is.


Om het verschil tussen de werkelijke betaaldatum in Exact en die (op alle overzichten) in Rekeningen 2.0 zo klein mogelijk te houden, is het sowieso ook ten sterkste aanbevolen zo frequent mogelijk te synchroniseren.