Rekening houden met de leeftijdsgrens bij het opmaken van de kinderopvangattesten Rekening houden met de leeftijdsgrens bij het opmaken van de kinderopvangattesten

Rekening houden met de leeftijdsgrens bij het opmaken van de kinderopvangattesten

Uitgaven voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 14 jaar.

Maakt u kinderopvangattesten op in een secundaire school, dan zal u bij het opmaken van de attesten ook leerlingen zien verschijnen die in het voorbije inkomstenjaar 14 zijn geworden en voor wie maw mogelijks niet alle uitgaven op het attest mogen komen.

Om de attesten op de juiste manier op te maken gaat u als volgt te werk:

 1. Wanneer u in het venster met de facturatieadressen bent aangekomen, filtert u in eerste instantie op de leerlingen die jonger zijn dan 14 via de drie platte streepjes.
  Voer de verschillende stappen uit om het attest voor deze leerlingen op te maken (het gedetailleerde proces vindt u hier). 2. Stel nu diezelfde filter in op de leerlingen die 14 of ouder zijn en sorteer op geboortedatum door 'Geboortedatum' bovenaan in de titelbalk aan te klikken:  Filter in de kolom 'Geboortedatum' via de drie platte streepjes ook nog eens op het geboortejaar van de leerlingen die in de loop van het voorbije inkomstenjaar 14 zijn geworden. Voor 2023 is dit bijvoorbeeld 2009:  Op die manier krijgt u zicht op welke leerlingen dit zijn en in welke maand zij 14 zijn geworden.

  In bovenstaand voorbeeld zijn er 2 leerlingen 14 geworden in de loop van de maand maart, 1 in mei, 1 in juni en 1 in augustus. Voor deze leerlingen mogen respectievelijk enkel de rekeninggroepen tem maart, mei en juni worden ingebracht.

 3. Keer terug naar het venster met de selectie van de rekeninggroepen en stel die correct in voor de eerste (set van) leerling(en) - in bovenstaande situatie is dat alles tem maart 2023. Pas de periode aan in de parameters en laat de attestnummers ingaan op 30000 (dit om te vermijden dat u met dubbele attestnummers zit). Voer de verschillende stappen uit om het attest voor deze leerlingen op te maken.


 4. Keer terug naar het venster met de selectie van de rekeninggroepen en selecteer nu de juiste rekeninggroepen voor de volgende (set van) leerling(en) - in de voorbeeldsituatie is dit mei. Pas opnieuw de periode aan in de parameters en laat de attestnummers ingaan op 40000. Maak het attest nu voor deze leerling(en) op.

 5. Zo past u telkens de selectie van de rekeninggroepen, de periode en het attestnummer aan voor de verschillende situaties die bij u van toepassing zijn.