Toelatingscontrole - Niet toegelaten in de administratieve groep Toelatingscontrole - Niet toegelaten in de administratieve groep

Toelatingscontrole - Niet toegelaten in de administratieve groep

Bij het overzetten van leerlingen naar volgend schooljaar kan het gebeuren dat deze in volgend schooljaar een oranje/rood vakje krijgen.

mceclip3.png

Dit heeft te maken met de toelatingscontrole die automatisch wordt uitgevoerd en het resultaat weergeeft dat door Discimus wordt teruggestuurd.

Enkele veel voorkomende resultaten

Een veel voorkomende melding in het secundair onderwijs is: 'Niet toegelaten tot deze administratieve groep'.

In de meeste gevallen gaat het om een studiebewijs dat nog niet geregistreerd werd in het voorafgaande schooljaar. Discimus voert deze controle immers uit op basis van de in Discimus geregistreerde studiebewijzen.

mceclip2.png

Ook 'niet toegelaten wegens leeftijd' is een vaak voorkomend resultaat. Bij vragen over de inhoud van dit resultaat, neemt u best contact op met uw verificateur/schoolbeheerteam.

Meer info over mogelijke verklaringen van dit resultaat vindt u in artikel 'Toelatingscontrole SO'.

Voor alle verdere vragen hieromtrent neemt u best contact op met uw verificateur.