Correcties bij een status 'mislukt'

Dit is een lijst van gekende redenen waarom het doorboeken van rekeningen naar Exact Online kan mislukken, met de bijhorende correctie die u kunt uitvoeren. De status van een doorboeking kunt u opvolgen/raadplegen via het menu Rekeningen > Doorboeken > Overzicht boekingen.

Bestaat al bij Exact met boekstuknr: A, B
Bij de controle of de rekening reeds bestaat in Exact, werden meerdere m...
Error occurred while sending a direct message or getting the response.
Er is een technisch probleem opgetreden, contacteer Informat via info@ir...
De gekoppelde Exact-gebruiker in het Exact Dashboard is niet meer geldig. Contacteer Exact.
De Exact-gebruikersaccount waarmee de koppeling is gelegd voor deze scho...
The remote server returned an error: (403) Forbidden Error getting access token using refresh token
Het token is ongeldig of de ingestelde Exact account heeft geen rechten ...
The remote server returned an error: (400) Bad request
Het refresh token voor de koppeling is niet meer geldig: Ontkoppel de ac...
AuthorizationRequiredException
Het refresh token voor deze configuratie is niet meer geldig: Stel de ko...
Verplicht: Soort betaling
Mandaatreferentie is onvolledig en kan niet worden aangemaakt in Exact.
Bestaat reeds: Mandaat referentie
Een nieuwe klant wordt aangemaakt in Exact voor deze eerste doorboeking,...
Periode is afgesloten: [Jaar] – [Maand]
De periode waarin de rekening doorgeboekt moet worden (o.b.v. afdrukdatu...
De klantenrekening van deze relatie is niet gelijk aan de rekening van het gebruikte verkoopdagboek
Aan de klant is een andere centralisatierekening gekoppeld dan degene di...
Klant werd niet gevonden in Exact. Boek opnieuw door om de klant aan te maken.
De Exact-sleutel die werd bewaard na de eerste doorboeking voor dit fact...
Ongeldig: Klant (Type)
De status van de AccountID die gekoppeld is aan het adres in Informat in...
Grootboek {Code} niet gevonden in Exact
De grootboekrekening die is gekoppeld aan de hoofdrubriek in Informat be...
Ongeldig: Grootboekrekeningtype
Controleer dat de juiste dagboeken zijn ingesteld in het Exact Dashboard...
Geblokkeerd: Grootboekrekening: […]
De grootboekrekening is geblokkeerd in Exact. Deblokkeer de grootboekrek...
Verplicht: <object> bv. Boekjaar, Betalingsvoorwaarde
Het <object> ontbreekt of er is geen defaultwaarde ingesteld voor het <o...
U kunt zich momenteel niet aanmelden (ongeldig tijdstip)
Zorg ervoor dat “Aanmelding van/tot” instellingen in iGebruikersbeheer v...
Berichtdata ongeldig
Technische fout. Bericht dat naar Exact wordt gestuurd is onvolledig.
Documentfout
Het document voor de interne doorboeking in Informat kon niet worden aan...
Er is iets misgelopen bij het afdrukken
Een rekening kan pas worden doorgeboekt als deze correct afgedrukt is. D...
BIC Code niet geldig
Er worden ongeldige rekeninggegevens meegestuurd bij aanmaak van de klan...
Kostenplaats {Code} werd niet gevonden in Exact
Er wordt een ongeldige kostenplaatscode meegestuurd. Controleer de param...
Kostendrager {Code} werd niet gevonden in Exact
Er wordt een ongeldige kostendragercode meegestuurd. Controleer de param...
Dagboek {Code} niet gevonden in Exact
Er wordt een ongeldige dagboekcode meegestuurd. Controleer de Exact dagb...
Dagboek niet geldig
Bij de parameters in het Dashboard is geen geldig type dagboek geselecte...
Er is geen koppeling aangemaakt voor deze school
Controleer de instellingen in het Exact Dashboard voor de school, instel...
Er kan geen Informat dagboek gekozen worden in het Exact Dashboard
Hiervoor neemt u contact op met Informat  via irekeningen@informat.be Gr...
Er is nog geen centralisatie rekening gemaakt voor deze soort rekeninggroep
Hiervoor neemt u contact op met Informat  via irekeningen@informat.be Gr...
Er zijn geen/meerdere deelboeken gekoppeld aan uw toegangsgroep. Gelieve contact op te nemen …
Hiervoor neemt u contact op met Informat  via irekeningen@informat.be Gr...
De klantenrekening van deze relatie is niet gelijk aan de rekening van het gebruikte verkoopdagboek
Probleem De doorboeking van een rekening naar Exact mislukt met deze red...