Er is geen koppeling aangemaakt voor deze school Er is geen koppeling aangemaakt voor deze school

Er is geen koppeling aangemaakt voor deze school

Controleer de instellingen in het Exact Dashboard voor de school, instelling of internaat waartoe de persoon behoort. Betreft het een rekeninggroep van het type Registratie, dan moet de koppeling zijn ingesteld voor de instelling; is de rekeninggroep van type Leerlingen of Personeel, dan moet de koppeling zijn ingesteld voor de school.


Opm. Indien u rekeningen uit een vorig schooljaar probeert door te boeken, moet Informat de koppeling instellen voor dit schooljaar.