De status van de AccountID die gekoppeld is aan het adres in Informat in de EOLAccount-tabel, is niet correct in Exact. Moet steeds Status = C (klant) zijn, zoals bij een eerste doorboeking de klant door Informat wordt aangemaakt.
Mogelijk is er bij de migratie iets misgelopen en zijn niet de correcte AccountID’s van Exact gekoppeld aan de facturatieadressen (inhoud 99-bestanden).
Evt. koppeling adres-account wissen in EOLAccount-tabel en opnieuw doorboeken.