Schoolstructuur & instellingen voor afdrukken

Digitale handtekening uploaden in iPersoneel
Om de digitale of ingescande handtekening te uploaden in iPersoneel, gaa...
Personeelsgroepen
Langs menu 'Personeel' - 'Personeelsgroepen' kunt u zelf een "groep" van...
Personeelsleden op niet-actief zetten
Indien een leerkracht  tijdelijk op uw school werd tewerkgesteld, blijft...
Stappenplan: Ondertekenaars instellen (PA)
Via menu Algemeen > School kunt u de naam instellen voor specifieke func...
Stappenplan: Start nieuw schooljaar (PA)
STAP 1 - Het nieuwe schooljaar moet vooraf geïnitialiseerd zijn Via 'Sch...