Langs menu 'Personeel' - 'Personeelsgroepen' kunt u zelf een "groep" van personeelsleden aanmaken.

Via de plusknop kunt u een nieuwe groep aanmaken. 
De groepsnaam is uiteraard verplicht, de omschrijving is facultatief.

Welke personeelsleden tot deze groep behoren bepaalt u via tabblad 'Leden'.
U selecteert een personeelslid (of meerdere via CTRL- of SHIFT-toets) en zet die via de pijltjestoets over naar de rechterkolom:

Langs menu 'Personeel consulteren' kunt u deze personeelsgroepen gebruiken als filter:

Of u kunt een personeelsgroep als standaardfilter instellen zodat u die kunt gebruiken voor bepaalde afdrukken (cf. Documenten voor een selectie van personeelsleden afdrukken).