Koppeling co-accounts
Koppeling tussen Smartschool en Informat activeren
In Smartschool Algemene configuratie -> Koppeling schooladministratie:...
Verschillende klassenstructuur in Smartschool en Informat
Elke klas of groep die u in Smartschool nodig heeft, dient ook in Inform...
Voorwaarden om koppeling tussen Smartschool en Informat te activeren
1. De klasstructuur tussen Smartschool en Informat dient indentiek te zi...
Wijziging Smartschoolplatform
Indien uw Smartschoolplatform wijzigt (en bijgevolg ook de URL), moet u ...