Voorwaarden om koppeling tussen Smartschool en Informat te activeren Voorwaarden om koppeling tussen Smartschool en Informat te activeren

Voorwaarden om koppeling tussen Smartschool en Informat te activeren

1. De klasstructuur tussen Smartschool en Informat dient indentiek te zijn.

Elke officiële klas of groep die u in Smartschool nodig heeft dient ook in Informat te bestaan. De kans bestaat dat u in Informat minder klassen hebt dan in Smartschool. Dit moet dus aangepast worden.

De terminologie van officiële klassen en groepen is in beide pakketten op elkaar afgestemd en dient op dezelfde wijze gebruikt te worden.

Het is erg belangrijk dat de klassenstructuur tussen Smartschool en Informat identiek is. Indien dit niet het geval is, zullen er extra klassen aangemaakt worden in Smartschool. Deze overbodige klassen zullen een probleem opleveren bij de schoolloopbaan van de leerling. Daar de schoolloopbaan van een leerling in Smartschool cruciaal is, dient dit zeker in orde te zijn alvorens de koppeling geactiveerd wordt.

2. Smartschool dient op punt te staan.

Elke officiële klas in Smartschool dient een correct instellingsnummer te hebben.
De koppeling van een leerling tussen Smartschool en Informat gebeurt op basis van het instellingsnummer van de klas in Smartschool en het stamnummer van de leerling. Dit instellingsnummer dient bij elke klas correct te zijn in Smartschool.

Elke officiële klas in Smartschool dient een correct nummer van de administratieve groep te hebben.

De koppeling van een klas tussen Smartschool en Informat gebeurt op basis van het instellingsnummer en het nummer van de administratieve groepDit nummer van de administratieve groep dient bij elke officiële klas correct te staan in Smartschool.

Er mogen geen officiële klassen met subgroepen aanwezig zijn in Smartschool.

Officiële klassen dienen steeds op het laagste niveau te staan. Een officiële klas mag dus geen subgroepen bevatten.

Elke leerling in Smartschool dient een correct stamnummer te hebben (uniek per instelling).

De koppeling van een leerling tussen Smartschool en Informat gebeurt op basis van het instellingsnummer van de klas in Smartschool en het stamnummer van de leerling. Dit stamnummer dient bij elke leerling correct te zijn in Smartschool.

Elke leerling dient de basisrol 'Leerling' te hebben.

Elke leerling mag maar lid zijn van één officiële klas.

Een leerling kan maar deel uitmaken van slechts één officiële klas. Deze mag niet in meerdere officiële klassen aanwezig zijn.