Wijziging Smartschoolplatform Wijziging Smartschoolplatform

Wijziging Smartschoolplatform

Indien uw Smartschoolplatform wijzigt (en bijgevolg ook de URL), moet u hiervoor contact opnemen met Smartschool. Smartschool zal vervolgens in overleg met Informat de nodige wijzigingen aanbrengen om de koppeling te activeren.

Bij wijzigingen mag u in geen geval zélf het platform wijzigen via algemeen - structuur (onze software zal dit normaal ook verhinderen).

Neem daarom dus altijd eerst contact op met Smartschool bij wijziging van Smartschoolplatform.