Verschillende klassenstructuur in Smartschool en Informat Verschillende klassenstructuur in Smartschool en Informat

Verschillende klassenstructuur in Smartschool en Informat

Elke klas of groep die u in Smartschool nodig heeft, dient ook in Informat te bestaan. De kans bestaat dat u in Informat minder klassen heeft dan in Smartschool. Dit moet dus aangepast worden.

De terminologie van klassen en groepen is in beide pakketten op elkaar afgestemd en dient op dezelfde, identieke wijze gebruikt te worden.


Merk op: de klasbenaming is niet hoofdlettergevoelig, wél spatiegevoelig!

In Informat mag u geen leerlingen met een verschillend afdelingsjaar in eenzelfde klas plaatsen. Doet u dit toch, dan zullen meerdere klassen aangemaakt worden in Smartschool en dat moet vermeden worden. Plaats dus nooit leerlingen uit een verschillende administratieve groep in dezelfde officiële klas!

Het is erg belangrijk dat de klasstructuur tussen Smartschool en Informat identiek is.

Gevolgen:

Elke officiële klas die wel in Informat, maar niet in Smartschool bestaat, zal automatisch in Smartschool worden aangemaakt. De leerlingen zullen in Smartschool naar deze nieuwe klas verplaatst worden. Deze overbodige klassen zullen een probleem opleveren bij de schoolloopbaan van de leerling. Gezien de schoolloopbaan van een leerling in Smartschool cruciaal is, dient dit zeker in orde te zijn alvorens de koppeling tussen Smartschool en Informat geactiveerd wordt!

Bijvoorbeeld: In Informat bestaat de klas 5A. Hierin zitten 22 leerlingen, nl. 12 leerlingen boekhouden-informatica en 10 leerlingen handel. In Smartschool bestaan 2 officiële klassen 5BI en 5Ha.

Als je de koppeling activeert, zal in Smartschool de officiële klas 5A aangemaakt worden en zullen alle leerlingen van 5BI en 5Ha verhuisd worden naar de klas 5A. Dit wil je uiteraard vermijden omdat dit volgende problemen met zich meebrengt:

  • Klas 5A bestaat niet in het LVS. Hierdoor zijn deze gegevens niet raadpleegbaar.
  • De schoolagenda kan door de leerkrachten niet meer gebruikt worden. De leerlingen kunnen deze niet meer raadplegen.
  • De toegangsrechten in de vakken dienen opnieuw ingesteld te worden.
  • In Skore dien je alle instellingen voor klas 5A opnieuw te maken. De leerlingen zullen in klassen 5BI en 5Ha als klasverlater gekend zijn.

Conclusie: Maak in Informat éérst alle klassen en groepen aan die u in Smartschool nodig hebt.
De klas- of groepsnaam, het instellingsnummer en het nummer van de administratieve groep dienen exact overeen te komen tussen Smartschool en Informat.