Uitreiking studiebewijs tijdens het schooljaar Uitreiking studiebewijs tijdens het schooljaar

Uitreiking studiebewijs tijdens het schooljaar

In bepaalde gevallen kan een studiebewijs reeds uitgereikt worden tijdens het schooljaar (= vervroegde evaluatie; cf. punt 10.1.5 van SO 64).

Hiertoe vinkt u het veld 'Uitreiking studiebewijs tijdens het schooljaar' aan en vult u de uitreikingsdatum in. 

mceclip0.png

Er wordt automatisch een A-attest toegekend en de leerling blijft zichtbaar bij de deliberatie-invoer (ook als de einddatum van de inschrijving reeds is ingevuld) zodat eventuele bijkomende deliberatie-info kan worden ingebracht.

Het afdrukken van het studiebewijs zelf gebeurt vanuit het tabblad 'Historiek' bij de desbetreffende leerling (niet in bulk vanuit het deliberatiemenu).

Tijdens schooljaar uitgereikte studiebewijzen worden vermeld op het PV van 30 juni.
Cf. https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#10-2-5