Rekeningen 2.0: Layouts Rekeningen 2.0: Layouts

Rekeningen 2.0: Layouts

 

Om de layout per vestiging in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Ga via het tandwieltje 'rechtsboven' naar basisgegevens  

Kies voor 'layouts' en maak een keuze waarvoor u een layout wenst aan te maken

(mogelijkheden: Leerlingen - Internen - Personeel - Registratie)

Daarna klikt u een vestiging aan waarvoor u de gegevens wenst aan te vullen.

Indien onder een item geen vestigingen zichtbaar zijn, staan achterliggend geen scholen/vestigingen gekoppeld voor dit item.

 

mceclip0.png

 

2. Bij het aanklikken van een vestiging hebt u de keuze om een nieuwe layout aan te maken of een bestaande layout te wijzigen.

Na het klikken op 'layout toevoegen' of op een bestaande layout kunt u een bankrekeningnummer en de gegevens van de school aanvullen. Indien nog geen gegevens van de school aangevuld staan, kunt u gebruik maken van de knop 'kopiëren adresgegevens', hier wordt dan het gekende adres van de school automatisch aangevuld. 

Indien u de rekeningen ook wenst te mailen, vult u een geldig mailadres in dat gebruikt zal worden als afzendadres. Daarnaast kunt u ook verschillende bodyteksten (zie cijfer 4) bij de mails aanvullen. 

 

mceclip0.png

mceclip1.png

Tip: Geeft bij het aanvullen van deze bodyteksten geen referentie van maanden mee, zo kunnen deze zonder wijzigingen elke maand opnieuw gebruikt worden. 

mceclip2.png

 

Een layout wordt steeds gekoppeld aan een rekeninggroep. Op basis van de gekoppelde layout zullen de adres- en bankgegevens bepaald worden die op de rekeningen/creditnota's van die rekeninggroep worden afgedrukt.