Rekeningen 2.0: Werken met filters Rekeningen 2.0: Werken met filters

Rekeningen 2.0: Werken met filters

Binnen de applicatie iRekeningen kan gebruik gemaakt worden van filters bij het aanrekenen en het afdrukken. 

U kunt hierbij kiezen tussen een variabele filter of een vaste filter

Om een filter aan te maken gaat u als volgt te werk:

1. Ga via het tandwieltje 'rechtsboven' naar basisgegevens  

Kies voor 'filters' daarna voor 'variabele filter' of 'vaste filter' en klik op 'filter toevoegen'.

 

1. VARIABELE FILTER

Bij een variabele filter wordt steeds rekening gehouden met een of meerdere specifieke velden binnen de applicatie van de leerlingenadministratie. Dat veld zal bepalen of een leerling al dan niet getoond zal worden binnen de filter. 

 

mceclip0.png

 

Geef een duidelijke naam en omschrijving in zodat het bij het aanrekenen/afdrukken duidelijk is welke leerlingen aangevinkt zullen worden met deze filter. 

Daarna klikt u op de knop mceclip0.png en selecteert u het veld waarmee de filter rekening moet houden. Hierbij kunt u meerdere velden koppelen met en/of. 

Binnen deze selectie is het mogelijk om vrije velden te koppelen. 

mceclip2.png

 

De opbouw van deze filter zal gewijzigd worden indien bij de desbetreffende leerlingen binnen het gekoppelde veld een wijziging wordt uitgevoerd. 

Voorbeeld, indien rekening gehouden worden met het veld 'verblijfstype' dan zal een leerling die wijzigt van verblijfstype plots wel/niet meer verschijnen binnen de filter. 

De filter kan gekozen worden bij het maken van de selectie van leerlingen bij het aanrekenen en het afdrukken. 

 

2. VASTE FILTER

Bij een vaste filter worden leerlingen aangevinkt binnen de filter, u bepaalt hier zelf wie binnen de filter zichtbaar moet zijn. 

mceclip1.png

Geef een duidelijke naam en omschrijving in zodat het bij het aanrekenen/afdrukken duidelijk is welke leerlingen aangevinkt zullen worden met deze filter. 

Daarna selecteert u de leerlingen die binnen deze filter meegenomen moeten worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een voorselectie door een veld aan te klikken. Hierbij worden alle leerlingen geselecteerd die voldoen aan de gekozen instellingen. Echter, u kunt in deze selectie nog wijzigingen aanbrengen door leerlingen extra aan- of af te vinken. 

Deze voorselectie is echter enkel van toepassing bij de opbouw van de filter, wanneer binnen dit veld iets gewijzigd wordt binnen de leerlingenadministratie, zal niets gewijzigd worden aan de selectie van leerlingen binnen de vaste filter. 

U bepaalt binnen deze filter zelf welke leerlingen geselecteerd moeten worden. 

 

mceclip3.png

 

De opbouw van de leerlingen binnen deze vaste filter zal dus niet gewijzigd worden als er iets gewijzigd wordt binnen het oorspronkelijk gekozen veld vanuit de leerlingenadministratie. 

De filter kan gekozen worden bij het maken van de selectie van leerlingen bij het aanrekenen en het afdrukken.