Rekeningen 2.0: Overzicht opgemaakte rappels Rekeningen 2.0: Overzicht opgemaakte rappels

Rekeningen 2.0: Overzicht opgemaakte rappels

Via Historiek rappels kunt u een overzicht bekomen van de rappels die u reeds heeft opgemaakt. U gaat hiervoor als volgt te werk:

Rappels > Historiek rappels

Vink één of meerdere leerlingen aan en klik op 'Rappels weergeven':

mceclip0.png

In het volgende venster krijgt u een overzicht van de rappels die voor de geselecteerde leerlingen reeds zijn opgemaakt. Naarmate rekeningen worden betaald en dus afgepunt, zullen de rappels die hiervoor eventueel zijn opgemaakt uit dit overzicht verdwijnen.
Vink één of meerdere leerling(en) aan en maak een keuze in de aangeboden exports:

  • PDF export= een overzicht van de opgemaakte rappels in PDF
  • Excel export = een overzicht van de opgemaakte rappels in Excel
  • Afdrukken bewaarde rappels = geen overzicht, maar een afdruk van de rappel zelf die werd opgemaakt

mceclip1.png

De voorwaarde om de opgemaakte rappels op deze manier te kunnen oproepen is wel dat u bij het opmaken van de rappels steeds de optie 'Rappels opslaan' activeert. Standaard staat die sowieso actief:

mceclip3.png