Rekeningen 2.0: Incassodossiers uitfilteren bij het opmaken van rappels Rekeningen 2.0: Incassodossiers uitfilteren bij het opmaken van rappels

Rekeningen 2.0: Incassodossiers uitfilteren bij het opmaken van rappels

Indien u met incassodossiers zit en u niet wenst dat er voor deze leerlingen een rappel wordt verstuurd op het moment dat u die opmaakt, kunt u hiervoor als volgt te werk gaan in Rekeningen 2.0:

  1. Ga naar Rappels > Instellen wanbetalers.
    Vink in onderstaand venster de leerlingen aan voor wie u geen rappel wenst te genereren en bevestig met 'Opslaan':

    mceclip0.png

  2. Bij het opmaken van de rappels kunt u daarna alle wanbetalers uitfilteren door in de kolom 'wanbetalers' via de 3 platte streepjes enkel te kiezen voor leerlingen bij wie de status wanbetaler 'niet actief' staat:

    mceclip0.png