Rekeningen 2.0: Rappeltype aanmaken Rekeningen 2.0: Rappeltype aanmaken

Rekeningen 2.0: Rappeltype aanmaken

Het opmaken van een rappel begint met het aanmaken van een rappeltype.

Ga hiervoor naar Rappels > Rappeltypes en klik op 'Rappeltype toevoegen'.

mceclip0.png

mceclip1.png
Geef in het volgende venster een rappeltype op (dit is puur voor intern gebruik) en ook een titel (die komt op de afdruk van de rappel te staan en wordt ook in het onderwerp van de mail getoond indien de rappel wordt gemaild).
Indien u opmerkingen op de rappel wenst te vermelden registreert u die in de daartoe voorziene veldjes.
Ten slotte geeft u ook nog aan of u een rappelkost wenst aan te rekenen en zo ja, op welk artikel.
Bevestig hierna met 'Opslaan'.

mceclip1.png