Rekeningen 2.0: Rappel afdrukken/mailen Rekeningen 2.0: Rappel afdrukken/mailen

Rekeningen 2.0: Rappel afdrukken/mailen

Indien u de nodige rappeltypes heeft aangemaakt (zie Rappeltype aanmaken) kunt u rappels ook gaan afdrukken of mailen via Rappels > Opmaken rappels.

Geef aan of u de rappels op persoon of op rekeninggroep wenst aan te maken.
Via het veldje 'Referentiedatum' kunt u een datum ingeven waarmee de vervaldatum van de openstaande rekeningen wordt afgetoetst. In het volgende venster wordt dan weergegeven of de rekening op de aangegeven datum al dan niet vervallen is en zo ja, hoeveel dagen.
Indien u de rappels op persoon gaat opmaken kunt u via de snelselectie in één keer schoolverlaters selecteren of leerlingen voor wie de recentste rekening al of niet in een domiciliebestand is opgenomen. Klik op 'volgende' zodra de juiste personen zijn aangevinkt.In het volgende venster worden de openstaande voor elke persoon opgehaald en worden de bedragen per periode weergegeven in het rappeloverzicht. Negatieve bedragen worden wel getoond, maar hiervoor zal u geen afdruk kunnen maken of een mail kunnen uitsturen.
Via de filterfunctie onder de drie platte streepjes kunt u bijvoorbeeld wanbetalers of personen zonder e-mailadres wegfilteren. Maak de gewenste selectie en klik op 'Rappel opmaken'.

mceclip1.png

Geef in het volgende venster een rappeltype op.
Geef aan of de openstaande rekeningen zelf ook in bijlage mogen worden toegevoegd (dit kan enkel indien u één persoon heeft geselecteerd!) en pas eventueel de sortering aan.
Bevestig ten slotte indien de rappels mogen worden bewaard (zodat u die achteraf in de historiek kunt raadplegen).
Klik op Rappels afdrukken of Rappels mailen.

mceclip0.png