VIA-attest aanduiden en afdrukken VIA-attest aanduiden en afdrukken

VIA-attest aanduiden en afdrukken

Om het Vlaams ICT-attest, ook wel gekend als het VIA-attest aan te duiden en af te drukken, gaat u als volgt te werk:

Eerst en vooral moet dit onder 'Organisatie' - 'Afdeling' aangeduid worden bij het desbetreffende afdelingsjaar.

mceclip0.png

Vervolgens kan u bij de deliberatie-invoer eerste zittijd SO (voltijds) het VIA-attest aanvinken, helemaal onderaan:

mceclip1.png

Daarna gaat u via het menu van de deliberatie naar => Afdrukken attesten/diploma's.

Onderaan kan u daar bij de overige studiebewijzen het VIA-attest afdrukken.

mceclip2.png