Afdelingen/Afdelingsjaren in het tweede leerjaar van de eerste graad Afdelingen/Afdelingsjaren in het tweede leerjaar van de eerste graad

Afdelingen/Afdelingsjaren in het tweede leerjaar van de eerste graad

Door de modernisering van het secundair onderwijs houden bestaande administratieve groepen in het tweede leerjaar A en het beroepsvoorbereidend leerjaar vanaf schooljaar 2020-21 op te bestaan, en worden ze vervangen door nieuwe administratieve groepen (cf. SO 37).

De nieuwe adm. groepen moeten door de school zelf worden toegevoegd.
In dit artikel vindt u een aantal zaken waarop u daarbij moet letten.

In eerste instantie moet het nieuwe schooljaar worden geïnitialiseerd. Wil hiervoor de Informatbeheerder van uw school contacteren. Wie dat is kunt u opsporen via de profielpagina die u kunt oproepen via het icoontje helemaal rechts in de menubalk:

mceclip1.png

De oude adm. groepen werden door Informat verwijderd op 16 april 2020.
Wie pas na deze datum het nieuwe schooljaar heeft geïnitialiseerd moet de oude afdelingsjaren manueel verwijderen.

AFDELING

Per "richting" moet er een aparte afdeling worden aangemaakt. De omschrijving van de afdeling wordt immers gebruikt bij het toevoegen van een nieuwe inschrijving (zie verder). 
Een voorbeeld. Als leerlingen de keuze hebben tussen Latijn of Grieks-Latijn, dan moeten er twee afdelingen worden aangemaakt:
1) Een afdeling Latijn, met daaraan gekoppeld (via tabblad 'Afdelingsjaren') de adm. groep voor basisoptie Klassieke talen en pakket Latijn aangevinkt:

mceclip2.png

2) Een afdeling Grieks-Latijn, met daaraan gekoppeld (via tabblad 'Afdelingsjaren') de adm. groep voor basisoptie Klassieke talen en pakket Grieks-Latijn aangevinkt:

mceclip1.png

Een administratieve groep van het tweede jaar kan ook nooit gecombineerd worden met administratieve groep(en) van hogere leerjaren. Deze hebben immers een andere onderwijsvorm (zie verder).

De code is vrij te kiezen, maar moet uniek zijn en is maximaal 10 karakters lang.

De omschrijving is het belangrijkste veld. De benaming van het afdelingsjaar (ondermeer gebruikt in de toevoegwizard en op tabblad 'Inschrijving') is immers een samenstelling van het leerjaar van de adm. groep en de omschrijving van de afdeling
Zorg dus dat de vlag de lading dekt, zeker als het gaat om een combinatie van meerdere basisopties en/of pakketten. De omschrijving mag gelijkaardig zijn met de officiële benaming van de adm. groep, maar dit is uiteraard geen verplichting. Integendeel, als er met pakketten wordt gewerkt is het de bedoeling om deze mee op te nemen in de benaming van de afdeling. Het leerjaar mag NIET vermeld worden, want zoals gezegd wordt dit opgehaald uit de adm. groep.

De korte naam is de afkorting die u voor deze afdeling wenst te gebruiken.

De onderwijsvorm is GSO (= Gemeenschappelijk Secundair Onderwijs).

AFDELINGSJAREN

Via zoekterm "2e leerjaar A" of "2e leerjaar B" kunnen de nieuwe administratieve groepen snel worden gefilterd. Deze komen overeen met de basisoptie(s).

mceclip0.png

Na het selecteren van een adm. groep geeft het programma aan of er pakketten gekoppeld zijn aan de gekozen basisoptie(s).

mceclip1.png

In geval er pakketten zijn, krijgt u deze in lijstvorm aangeboden.

mceclip4.png

Aan u om één of meerdere pakketten die in deze afdeling van toepassing zijn aan te vinken.
Wordt de basisoptie "breed" ingericht, dan mag er geen enkel pakket worden aangevinkt!

In het tweede leerjaar A is de keuze van de leerling beperkt tot één basisoptie of één pakket binnen deze basisoptie, in het tweede leerjaar B mag een leerling kiezen voor maximaal drie basisopties en/of pakketten. 
Hierop is volgende controle ingebouwd in ons programma.

mceclip5.png

Merk op dat de combinatie van meerdere basisopties voor het 2e leerjaar B ingebouwd is in de adm. groep. Per combinatie is er dus een aparte adm. groep.
Wordt er binnen die adm. groep met combinaties van verschillende pakketten gewerkt, dan moet er per combinatie een aparte afdeling worden aangemaakt, met daaraan het afdelingsjaar gekoppeld met de betreffende adm. groep en selectie van pakket(ten).
Een voorbeeld ter illustratie. Stel dat een school zowel Mechanica-Sport als Hout en bouw-Sport inricht. Dan moeten er twee afdelingen gecreëerd worden (1). Aan beide afdelingen is een afdelingsjaar gekoppeld met dezelfde adm. groep, nl. 040159 - 2e leerjaar B Sport - Stem-technieken (2), maar met een ander pakket bij de basisoptie STEM-technieken (3).
1) In het eerste geval is dat pakket Mechanica:

mceclip4.png

2) In het tweede geval is dat pakket Hout en bouw:

mceclip3.png