Volgen

Groepen toevoegen/Werken met groepen

We illustreren dit aan de hand van een concreet voorbeeld.

De leerlingen die de richting 'Mechanica-elektriciteit' volgen zitten verspreid in de klassen 2A31 t.e.m. 2A35.
Er zijn drie groepen: MEA – MEB – MEC.

Hoe gaan we te werk om - naast de klas - deze drie groepen aan te maken en de leerlingen te koppelen aan de juiste groep?

1. U gaat naar menu 'Organisatie' - 'Groepen'.

2. Door op het plusteken te klikken kan u de groep aanmaken. U vult dan de verschillende velden in.
Bij studiejaar moet u in dit geval '2' kiezen. Het betreft immers leerlingen van het tweede jaar. Indien er leerlingen van verschillende leerjaren tot dezelfde groep behoren, dan kiest u studiejaar "Geen".
Code en omschrijving kiest u zelf. 
Indien u werkt met Smartschool geeft u aan of het gaat om een groep die beschouwd moet worden als "groep" of als "klas" (indien u niet met Smartschool werkt maakt deze keuze geen verschil).
Vergeet niet op te slaan door bovenaan op de groene vink te klikken.3. De leerlingen koppelt u aan de juiste groep via menu 'Leerlingen' - 'Verdelen in groepen'.

Links selecteert u afdelingsjaar en klasgroep.
Rechts past u eventueel de begindatum aan en selecteert u de groep waarin u de leerlingen wenst in te schrijven.
De leerlingen die u aan de geselecteerde groep wenst te koppelen selecteert u in de linkerkolom (mogelijkheid tot multiselect via Ctrl + L-muistoets) en zet u over door op de pijlentoets tussen beide kolommen te klikken.

mceclip1.png

 

Bij de start van een nieuw schooljaar, moeten de leerlingen opnieuw verdeeld worden in groepen via 'verdelen in groepen'.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen