Groepen toevoegen/Werken met groepen Groepen toevoegen/Werken met groepen

Groepen toevoegen/Werken met groepen

Een leerling kan slechts tot één officiële klas behoren. Per officiële klas kan slechts één adm. groep gekoppeld worden. Het is dus niet mogelijk om leerlingen uit verschillende adm. groepen in dezelfde officiële klas te zetten.

Hiervoor kan u dan een subgroep aanmaken, die het mogelijk maakt om leerlingen uit verschillende afdelingsjaren/adm. groepen in dezelfde groep te steken.

 

1. U gaat naar menu 'Organisatie' - 'Groepen'.

2. Door op het plusteken te klikken kan u de groep aanmaken. U vult dan de verschillende velden in.
Bij studiejaar kiest u het studiejaar dat van toepassing is. Indien er leerlingen van verschillende leerjaren tot dezelfde groep behoren, dan kiest u studiejaar "Geen".
Code en omschrijving kiest u zelf. 
Indien u werkt met Smartschool geeft u aan of het gaat om een groep die beschouwd moet worden als "groep" of als "klas" (indien u niet met Smartschool werkt maakt deze keuze geen verschil).
Vergeet niet op te slaan door bovenaan op de groene vink te klikken.3. De leerlingen koppelt u aan de juiste groep via menu 'Leerlingen' - 'Verdelen in groepen'.

Links selecteert u afdelingsjaar en klasgroep.
Rechts past u eventueel de begindatum aan en selecteert u de groep waarin u de leerlingen wenst in te schrijven.
De leerlingen die u aan de geselecteerde groep wenst te koppelen selecteert u in de linkerkolom (mogelijkheid tot multiselect via Ctrl + L-muistoets) en zet u over door op de pijlentoets tussen beide kolommen te klikken.

mceclip0.png

 

Bij de start van een nieuw schooljaar, moeten de leerlingen opnieuw verdeeld worden in groepen via 'verdelen in groepen'.