Klasnaam wijzigen (SO) Klasnaam wijzigen (SO)

Klasnaam wijzigen (SO)

Afhankelijk van een eventuele koppeling met Smartschool/iRegistratie is de werkwijze anders. 

1. Indien GEEN koppeling met Smartschool en/of iRegistratie

Via menu Organisatie > Klas selecteert u de klas en klikt u op het wijzig-icoontje om te wijzigen. Bevestigen van de aanpassingen doet u met het groene vinkje. 

2. Indien er WEL een koppeling met Smartschool en/of iRegistratie is

LET OP: van zodra de koppeling met Smartschool en/of iRegistratie werd gemaakt, is het niet meer mogelijk om klasnamen aan te passen. 
U moet dus een nieuwe klas aanmaken vanuit menu Organisatie > Klas via het plusicoontje.

U maakt een klas aan met de correcte naam en vervolgens zet u alle leerlingen over van de oude naar de nieuwe klas langs menu Leerlingen > Nieuwe bestemming > Einde/begin schooljaar (op voorwaarde dat de begindatum van de inschrijving niet méér dan 70 dagen in het verleden ligt). 

Daarna mag u de oude klasgroep verwijderen via het prullenbakje.