Toevoegen van de leden van de delibererende klassenraad Toevoegen van de leden van de delibererende klassenraad

Toevoegen van de leden van de delibererende klassenraad

Het toevoegen van de leden van de klassenraad kan op twee manieren. 

1. Per klas

Hiervoor gaat u naar menu 'Organisatie' - 'Officiële klassen'.

U selecteert de desbetreffende klas en op het tabblad 'Klasfuncties' kunt u de leden van de delibererende klassenraad toevoegen. Hierbij kunt u een aantal extra gegevens voor deze personen aanvinken: of hij/zij stemgerechtigd is, zijn/haar handtekening moet zetten op notulen e.d., het PV moet tekenen, of hij/zij afwezig is tijdens de klassenraad, of het een vakleerkracht is, wat zijn/haar functie is.

Externe klassenraadsleden (CLB-medewerkers, stagementoren, ...) moet u toevoegen langs menu 'Extra' - 'Contactpersonen'.

De lijst die per klas wordt samengesteld, kan worden gekopieerd naar andere klassen met de daartoe bestemde knop. 

 

2. Per lid/leerkracht

Hiervoor gaat u naar menu 'Deliberatie' - 'Voltijds S.O./BuSO OV4' - 'Klassenraad'.

In dit scherm selecteert u de klassen waar een bepaald personeelslid aan de klassenraad moet worden toegevoegd, u kiest het betrokken personeelslid uit de aangeboden lijst en vinkt de parameters aan die van toepassing zijn.
Bij het bevestigen met het groene vinkje wordt het personeelslid met bijhorende parameters gekoppeld aan alle geselecteerde klassen. 

Waar u de voorzitter van de klassenraad, kunt definiëren, leest u in dit artikel.

Via de klaslijsten kunt u een lijst afdrukken met de samenstelling van de klassenraad.