Stappenplan: Pop-up blocker verhindert opstarten Stappenplan: Pop-up blocker verhindert opstarten

Stappenplan: Pop-up blocker verhindert opstarten

  • Probleem: toepassing start niet.
  • Oorzaak: pop-ups van start.informatsoftware.be zijn niet toegestaan in de browser

We geven per browser een oplossing.

 

Google Chrome

Om pop-ups toe te staan van start.informatsoftware.be in Google Chrome, gaat u als volgt te werk:

1. Na het aanmelden via start.informatsoftware.be verschijnt het applicatie-overzicht.

2. U klikt op ‘Afwezigheden & Registraties’.
De toepassing wordt niet gestart/geopend en rechtsboven verschijnt een melding
dat pop-ups geblokkeerd zijn:

mceclip0.png

Na enkele ogenblikken verdwijnt de tekst en ziet u enkel nog het pictogram:

mceclip1.png

3. Klik op het pictogram. Volgend menu verschijnt:

mceclip2.png

4. Vink de optie ‘Pop-ups van https://start.informatsoftware.be altijd toestaan’ aan en klik op ‘Gereed’.
5. Klik nogmaals op ‘Afwezigheden & Registraties’ om de toepassing te starten. De toepassing wordt in een nieuw tabblad geopend:

mceclip3.png

 

Internet Explorer

Nadat u op ‘Afwezigheden & Registraties’ klikt, verschijnt onderin een melding die dit aangeeft. Kies voor ‘Altijd Toestaan’ onder ‘Opties voor deze website’ om de blokkering op te heffen:

mceclip4.png

 

Firefox

Nadat u op ‘Afwezigheden & Registraties’ klikt, verschijnt bovenaan een melding die dit aangeeft. Klik op ‘Opties’ en kies voor ‘Pop-ups van start.informatsoftware.be toestaan’ om de blokkering op te heffen:

mceclip5.png