Foutieve klassen/leerlingen zichtbaar Foutieve klassen/leerlingen zichtbaar

Foutieve klassen/leerlingen zichtbaar

1. Foutieve klassen zichtbaar

Wanneer u klassen ziet staan waar u geen afwezigheden en/of registraties voor moet ingeven, werden de rechten niet correct ingesteld voor uw account. U kunt hiervoor contact opnemen met uw beheerder. Hij/zij kan de nodige rechten voor u instellen.

 

2. Foutieve/uitgeschreven leerlingen zichtbaar

Wanneer de einddatum van de uitschrijving werd ingevoerd in de leerlingenadministratie zal, indien u ook werkt met de applicatie iRegistratie, hier pas rekening mee gehouden worden wanneer u de applicatie iRegistratie even openmaakt. De leerling is daar zichtbaar via Basisgegevens > Personalia, in het tabblad 'inschrijving' kunt u de einddatum zien.

Wanneer u de leerlingen een einddatum geeft van 30/06, zal de leerling alsnog te zien zijn tot 31/08, dit is nodig voor de vakantieopvang. Wanneer u de datum aanpast naar 01/09, zal u de nieuwe leerlingen van deze specifieke klas zien. 

 

3. Nieuwe leerlingen zijn niet zichtbaar

De nieuw ingeschreven leerlingen worden, indien u ook werkt met de applicatie iRegistratie, pas getoond wanneer u de applicatie iRegistratie even openmaakt. De leerling is daar zichtbaar via Basisgegevens > Personalia, in het tabblad 'inschrijving' kunt u de begindatum zien.