Belangrijk bij start schooljaar/bij nieuwe inschrijving Belangrijk bij start schooljaar/bij nieuwe inschrijving

Belangrijk bij start schooljaar/bij nieuwe inschrijving

  • Uw leerlingenadministratie dient op punt te staan, d.w.z. dat:
    * alle leerlingen van vorig schooljaar overgezet moeten worden naar het nieuwe schooljaar.
    * alle leerlingen die niet overgezet moeten worden, omdat ze uw school verlaten hebben, een einddatum op 30/06 moeten toegewezen krijgen (= op de inschrijvingspagina in vorig schooljaar staat in het veld einddatum 30-06-20xx ingevuld).
  • U dient iRegistratie (dus niet Afwezigheden en Registraties) op te starten en het werkjaar eventueel te wijzigen naar het nieuwe schooljaar.
  • De rechten van leerkrachten die dit jaar voor een andere klas staan dienen eveneens aangepast te worden in iRegistratie door de beheerder van deze applicatie.
  • Indien er bijkomende klassen zijn of klasnamen gewijzigd werden dienen hiervoor ook de rechten ingesteld te worden in iRegistratie (de klassen worden automatisch aangemaakt bij het inloggen in iRegistratie in het nieuwe schooljaar).

Vergeet niet om bij elke klaswijziging of uitschrijving ook even de module iRegistratie te openen en via het menu Algemeen > Herinladen gegevens aan te klikken. Pas dan vloeit de wijziging door naar het A&R-scherm van de leerkracht. Wanneer u dit niet doet, dan zullen de gegevens die u in de leerlingenadministratie heeft ingevoerd (bv. een leerling uitgeschreven of een leerling ingeschreven) NIET zichtbaar zijn in A&R.