Volgen

Deliberatiebetwisting inbrengen

Indien de oorspronkelijke beslissing van de delibererende klassenraad o.w.v. een betwisting wordt vervangen door een andere beslissing, dan moeten de gegevens van betreffende leerling op het oorspronkelijke PV doorstreept worden met vermelding "zie addendum" en moet de nieuwe beslissing vastgelegd worden via een PV Addendum (zie SO 64, punt 10.2.5).

In Informat moet u hiertoe het veld 'Resultaat wordt betwist' aanvinken in het deliberatie-invoerscherm van de eerste zittijd. De leerling wordt dan automatisch aangeboden onder menu 'Deliberatie' - 'Voltijds S.O./BuSO OV4' - 'Deliberatie-invoer betwistingen'. Nadat u hier gegevens van de herdeliberatie hebt ingevoerd kunt u langs menu 'Deliberatie' - 'Voltijds S.O./BuSO OV4' - 'Afdrukken deliberatiedocumenten' de nodige documenten (PV, notulen, ...) i.v.m. deze betwisting afprinten.

Meer info i.v.m. de beroepsprocedure vindt u in punt 11 en 12 van SO 64.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen