Leerling verkeerd overgezet Leerling verkeerd overgezet

Leerling verkeerd overgezet

Hier lichten we enkele mogelijke situaties toe.

Leerling werd overgezet naar het nieuwe schooljaar, maar komt uiteindelijk toch niet.

 • Ga naar menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' - tabblad 'Inschrijving'.
 • Wijzig de inschrijving en kies als status: Geannuleerd.
 • Bewaar dit.Leerling werd uitgeschreven, maar komt toch terug in het nieuwe schooljaar

De manier van werken hangt af van de situatie.

 • Komt de leerling terug vanaf 1 september, dan kunt u de leerling alsnog overzetten langs menu 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Einde/begin schooljaar' door het veld 'Ook uitgeschreven leerlingen weergeven' aan te vinken.

 • Komt de leerling niet terug vanaf de eerste schooldag, dan mag u hem/haar terug inschrijven langs menu 'Leerlingen' - 'Toevoegen' via het RR-nummer van deze leerling.
  Het systeem zal automatisch de gegevens van de leerling terugvinden en op de juiste manier verwerken. 

Leerlingen werden overgezet naar het nieuwe jaar, maar kregen nog geen klas

 • U logt in op het nieuwe schooljaar. Het is de bedoeling om leerlingen binnen hetzelfde schooljaar te verzetten. Bv. van 2023-24 naar 2023-24.
 • Kies 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Einde begin schooljaar'. 
 • Links kiest u enkel het afdelingsjaar, terwijl u rechts identiek hetzelfde aanduidt + de klasgroep.
 • Ofwel alle leerlingen selecteren ofwel een selectie en naar rechterkolom overzetten. Leerlingen bij begin van het schooljaar collectief naar verkeerd afdelingsjaar en/of klas overgezet

 • Inloggen in nieuw schooljaar. Ook hier zal u leerlingen overzetten binnen hetzelfde schooljaar bv. van 2023-24 naar 2023-24.
 • 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Einde/begin schooljaar'.
 • Links kiest u het verkeerde afdelingsjaar en/of klasgroep en rechts vult u juiste gegevens in.
 • Ofwel alle leerlingen selecteren, ofwel een selectie en naar rechterkolom overzetten. 

Indien het maar over één leerling gaat, kunt u dit ook via het inschrijvingstabblad doen. Daar past u afdelingsjaar/klas aan. 

Voor leerling(en) die tijdens het schooljaar van leerjaar en/of klas veranderen geldt een andere werkwijze.