Nieuwe personeelsleden toevoegen Nieuwe personeelsleden toevoegen

Nieuwe personeelsleden toevoegen

Personeel → Personeel toevoegen

Geef de velden in en met de groene pijl onderaan kan u effectief het personeelslid toevoegen.

Het personeelslid verschijnt dan meteen in de lijst met actieve personeelsleden.
Alle nodige extra gegevens kan u aanvullen via de personalia-schermen.

De gegevens van een personeelslid kunnen ook via de eID-kaart ingelezen en toegevoegd worden. Druk op het icoon om de eID-kaartgegevens in te lezen. 

Tip! Indien u de melding krijgt dat deze persoon reeds bestaat, dan komt dit omdat de persoon reeds in de database voorkomt. 

U kan dit personeelslid dan toevoegen op basis van de geboortedatum. 
Vul de geboortedatum in en klik op de link 'Personen zoeken..' zodat u de persoon aangeboden krijgt.