Rekeningen 2.0: de periodes van het kinderopvangattest Rekeningen 2.0: de periodes van het kinderopvangattest

Rekeningen 2.0: de periodes van het kinderopvangattest

Bij het opmaken van het kinderopvangattest kunt u bij de instellingen 2 periodes opgeven - ééntje onder 'Bereik' (oranje markering) en ééntje onder 'Instellingen' (zie blauwe markering):

  • De periode onder 'Bereik':
    Deze staat vooraf steeds correct ingesteld, nl. op het volledige kalenderjaar waarvoor de uitgaven (betalingen) mogen worden aangegeven. Maakt u bijvoorbeeld in 2023 het attest voor kalenderjaar 2022 aan, dan zal deze periode reeds ingesteld staan op 1.1.2022 - 31.12.2022. Dit is ook het correcte, aangezien volgens de richtlijnen van het FOD Financiën enkel de uitgaven (betalingen) die in het betrokken kalenderjaar zijn uitgevoerd mogen worden ingebracht.
    Noot: voor gebruikers die met de koppeling met Exact werken is het van groot belang dat er heel frequent wordt gesynchroniseerd. De betaaldatum in Informat is in dat geval immers steeds de datum waarop het synchronisatiebestand is ingelezen. Om die zo dicht mogelijk bij de reële betaaldatum in Exact te laten aanleunen, moet er dan ook heel frequent (lees: liefst dagelijks) gesynchroniseerd worden).

  • De periode onder 'Instellingen':
    Dit is de periode waarin het kind is opgevangen en die mag vóór het betrokken kalenderjaar starten. Maakt u het attest op voor kalenderjaar 2022, dan kan het immers heel goed zijn dat er nog rekeningen van 2021 in 2022 zijn betaald en dan horen die bedragen ook op het attest voor kalenderjaar 2022 thuis.
    U krijgt in Informat steeds de rekeninggroepen van het huidige en het vorige schooljaar te zien. Selecteert u bijvoorbeeld rekeninggroepen vanaf september 2021 voor het attest van kalenderjaar 2022 dan moet u deze periode ook laten ingaan op 01.09.2021. Op die manier wordt alles correct op het attest meegenomen.