Foute administratieve groep bij klas na synchronisatie met Smartschool
Na de synchronisatie merkt u dat er een foutieve administratieve groep g...
Ik heb de koppeling gemaakt maar mijn klassenstructuur was nog niet gelijk
Om de koppeling met Smartschool en Informat succesvol te activeren dient...
Klas tussen Informat en Smartschool herkennen
De koppeling van een klas tussen Smartschool en Informat gebeurt op basi...
Klasnaam wijzigen na koppeling Smartschool
Wanneer de koppeling actief is, kunt u geen klassen van naam wijzigen wa...
Leerlingen in twee of meer verschillende afdelingsjaren in één klas plaatsen
Per afdelingsjaar/administratieve groep moet er een officiële klas aange...
Nieuwe/gewijzigde klassen verschijnen niet in Smartschool
Indien u, nadat de koppeling met Smartschool werd ingesteld, de klassen ...
Wat gebeurt er met een leerling in Smartschool, als ik de klasinschrijving in Informat verwijder?
Leerlingen met een gerealiseerde inschrijving, die in een officiële klas...
Worden alle groepen vanuit Informat gesynchroniseerd?
Ja. Alle officiële klassen, klassen en groepen worden gesynchroniseerd. ...