Wat gebeurt er met een leerling in Smartschool, als ik de klasinschrijving in Informat verwijder? Wat gebeurt er met een leerling in Smartschool, als ik de klasinschrijving in Informat verwijder?

Wat gebeurt er met een leerling in Smartschool, als ik de klasinschrijving in Informat verwijder?

Leerlingen met een gerealiseerde inschrijving, die in een officiële klas zitten, zullen zichtbaar zijn in Smartschool. De klasinschrijving in Informat is immers een absolute voorwaarde om een leerling vanuit Informat naar Smartschool te synchroniseren.

Indien u later énkel de klasinschrijving zou wissen in Informat, zonder aan de inschrijving in het afdelingsjaar te raken, dan zal de leerling in een 'controlegroep' terechtkomen in Smartschool. De leerling zal dus ook in Smartschool verdwijnen uit de desbetreffende klas, maar zal daar nog steeds raadpleegbaar zijn in de controlegroep.