Klasnaam wijzigen na koppeling Smartschool Klasnaam wijzigen na koppeling Smartschool

Klasnaam wijzigen na koppeling Smartschool

Wanneer de koppeling actief is, kunt u geen klassen van naam wijzigen wanneer er leerlingen in die klas zijn ingeschreven.

Hoe lost u dit op?

U maakt best eerst een nieuwe klas aan (bijvoorbeeld 'A-klas'). Daarna brengt u alle leerlingen over naar die 'A-klas' (via 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming - einde/begin schooljaar'). Vervolgens kan u de oorspronkelijke klas verwijderen, opnieuw aanmaken en de correcte naam geven bijvoorbeeld de 'B-klas' en als laatste de juiste leerlingen terug van de 'A-klas' naar de 'B-klas' over te brengen.