Rekeningen 2.0: Compenseren over leerlingen van eenzelfde gezin Rekeningen 2.0: Compenseren over leerlingen van eenzelfde gezin

Rekeningen 2.0: Compenseren over leerlingen van eenzelfde gezin

Het automatische 'compenseren' binnen Rekeningen 2.0 wordt sowieso steeds uitgevoerd voor éénzelfde leerling.

Wenst u te gaan compenseren over broer(s)/zus(sen) van eenzelfde gezin, dan kan dat via een manuele compensatie.

Ga in dit geval manueel afpunten en zoek op positieve én negatieve bedragen:

Pas het bedrag aan zodat je steeds evenveel in '+' als in '-' gaat afpunten:

Registreer dit soort afpuntingen steeds in een apart uittreksel, zodat u achteraf vlot kunt traceren wat u voor wie heeft uitgevoerd. Hou er rekening mee dat op het overzicht boekingen per persoon geen enkele verwijzing zal zijn naar het andere gezinslid met wie er werd gecompenseerd.