Rekeningen 2.0: Codaberichten inlezen Rekeningen 2.0: Codaberichten inlezen

Rekeningen 2.0: Codaberichten inlezen

Codaberichten kunt u in Rekeningen 2.0 als volgt inlezen:

 1. Ga naar Rekeningen > Afpunten

 2. Klik op 'Uittreksel toevoegen' en kies 'Coda importeren':

  mceclip0.png

 3. U komt hiermee in de eerste fase van het inlezen terecht, nl. 'Opladen'.
  U heeft 2 manieren om het codabestand op te laden:

  a. U gaat via 'Bladeren'. U klikt daarna in de juiste map op uw pc het bestand aan en klikt op 'Openen'. Zodra het bestand is opgeladen klikt u op 'Volgende':

  mceclip9.png

  Opm.: Indien u coda's zonder extensie heeft, moet u bij het bladeren wel op alle bestandstypes kiezen (zie onder). Anders worden bestanden zonder extensie niet getoond.

  b. U sleept het bestand naar onderstaand venster:

  mceclip0.png

 4. Na fase 2 'Controle Structuur' komt u automatisch in fase 3 'Bankrekeningen' terecht waarin u een overzicht van de betalingen te zien krijgt per bankrekening. Indien u een coda voor meerdere bankrekeningen inleest kunt u kiezen voor welke bankrekening de betalingen moeten worden verwerkt. U klikt daarna op 'volgende':

  mceclip7.png

  Indien u niét op volgende kunt klikken, struikelt iRekeningen 2.0 over één van de vier controles die de applicatie bij het inlezen van een coda uitvoert. Via 'Meer info', dat in dat geval oranje gekleurd zal zijn, kunt u dan nagaan wat de fout precies is. De fout situeert zich steeds in de eerste controle die rood wordt weergegeven. Zo werd in onderstaand voorbeeld de coda reeds geïmporteerd waardoor die geen tweede keer kan ingelezen worden:

  mceclip3.png

 5. Zodra u op 'Volgende' heeft geklikt, komt u in de fase 'Verwerking' terecht. Hier wordt het betaalde bedrag afgetoetst met het bedrag dat openstaat op de rekening.
  Via de kleurcode wordt hier meteen extra info doorgegeven:
  > groen: het betaalde bedrag stemt overeen met het openstaande bedrag en de betaling kan meteen worden verwerkt.
  > rood: het betaalde bedrag wijkt af van het openstaand bedrag.
  Bij 'rode' afpuntingen zal u een knop 'herverdelen' te zien krijgen indien er nog andere rekeningen openstaan op hetzelfde facturatieadres. Zijn er geen andere openstaande, dan krijgt u 'bedrag wijzigen'. Is het openstaand bedrag op de rekening '0', dan zal u geen knop aangeboden krijgen en dient u de afpunting gewoon te verwerken.

  Via het tabblad 'Ander bedrag' kunt u heel snel enkel de situaties waarin het betaald bedrag afwijkt van het openstaand bedrag uitfilteren. Onder het tabblad 'Alle afpuntingen' krijgt u alle betalingen te zien:

  mceclip10.png

  Om te herverdelen klikt u op de 'Herverdelen'-knop en gaat u in het volgende venster de nodige rekeningen aanvinken zodat het 'betaald bedrag' overeenstemt met het 'totaal geselecteerd'. U kunt ook bedragen aanpassen indien nodig:

  mceclip6.png

  Zodra u op 'Herverdelen' klikt, wordt u terug naar het overzicht van de afpuntingen geloodst. Indien alles wat eventueel moest aangepast worden ook aangepast is, klikt u op 'Volgende'. U komt dan in de laatste fase terecht, nl. 'Rapportage', waarin u de inhoud van de coda naar Excel of PDF kunt downloaden en met 'sluiten' terug naar het beginscherm van het afpunten kan:

  mceclip12.png