Rekeningen 2.0: Domiciliebestand afpunten Rekeningen 2.0: Domiciliebestand afpunten

Rekeningen 2.0: Domiciliebestand afpunten

Betalingen die u via domiciliëring heeft geïnd kunt u afpunten via het domiciliebestand dat u voor de betreffende rekeninggroep heeft aangemaakt. Dit kan vanuit een uittreksel dat u zelf manueel heeft aangemaakt (via uittreksel toevoegen) of vanuit het codabericht waarin de betalingen zijn geregistreerd. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in het manuele uittreksel of codabericht linksboven op 'Afpunting toevoegen' en kies 'Domiciliebestand inladen':

  mceclip0.png

 2. Selecteer in het volgende venster de juiste rekeninggroep. Daarop zal het openstaand bedrag van het domiciliebestand verschijnen. Geef bij 'aanvaard bedrag' het bedrag in dat u volgens uw uittreksels van de bank heeft ontvangen en klik op 'Volgende':

  mceclip2.png

 3. Alle rekeningen die in het domiciliebestand zijn opgenomen worden vervolgens weergegeven. Indien een rekening vóór het innen van de domiciliëring toevallig ook via overschrijving werd betaald, zal in de kolom status 'betaald' verschijnen.
  U vinkt de nodige rekeningen aan en klikt ten slotte op 'Afpuntingen toevoegen'. Dat laatste zal u enkel kunnen uitvoeren indien het 'aanvaard bedrag' bovenaan gelijk zijn aan het 'geselecteerd bedrag':

  mceclip3.png


 4. De afpuntingen worden ten slotte in het uittreksel weergegeven. Van hieruit kunt u via de 3 puntjes rechtsboven nog extra afpuntingen toevoegen of gewoon sluiten:

  mceclip4.png