Rekeningen 2.0: Compenseren Rekeningen 2.0: Compenseren

Rekeningen 2.0: Compenseren

Via 'compenseren' kunt u voor éénzelfde leerling tegoeden gaan verrekenen met positieve openstaande saldi.

Zo kunt u:

  • creditnota's verrekenen met de respectievelijke onbetaalde rekening zodat het openstaand saldo op de rekening verminderd wordt met het bedrag van de creditnota.

  • openstaande tegoeden verrekenen met een andere openstaande rekening. Druk in dit geval die rekening af mét openstaande wanneer u die aan de ouders bezorgt, zodat die ook zien dat er een verrekening wordt uitgevoerd.

We raden steeds aan om te compenseren in een apart uittreksel, zodat u achteraf deze afpuntingen makkelijk kunt traceren.

Indien u niet voor éénzelfde leerling, maar voor kinderen van hetzelfde gezin wenst te compenseren, kunt u hier nalezen hoe dit kan worden uitgevoerd.