Rekeningen 2.0: Een creditnota verwerken Rekeningen 2.0: Een creditnota verwerken

Rekeningen 2.0: Een creditnota verwerken

Hoe u een creditnota kunt opmaken leest u hier.

Hoe u die daarna gaat verwerken, is afhankelijk van de betaalsituatie van de rekening waarvoor de creditnota is opgemaakt:

  • Situatie 1: de rekening is nog niet betaald.
    Verminder in dat geval via 'compenseren' het openstaand bedrag op de oorspronkelijke rekening.


  • Situatie 2: de rekening is betaald.
    In dat geval komt de leerling met een tegoed open te staan en kunt u hier nalezen hoe u dit verder kunt verwerken.