Rekeningen 2.0: Melding 'artikel is reeds aangerekend' bij ophalen uit Registratie 2.0 Rekeningen 2.0: Melding 'artikel is reeds aangerekend' bij ophalen uit Registratie 2.0

Rekeningen 2.0: Melding 'artikel is reeds aangerekend' bij ophalen uit Registratie 2.0

Bij het ophalen uit Registratie 2.0 verschijnt onderstaande melding:

mceclip0.png

De fout geeft aan dat het artikel reeds is aangerekend. Deze situatie ontstaat wanneer:

 • het artikel vóór het ophalen ook al manueel werd aangerekend via de rekeningenmodule
 • er al een deel registraties werd opgehaald en men nu voor eenzelfde periode de rest wil ophalen

U kunt deze fout op twee manieren oplossen:

 1. U haalt de registraties nogmaals op en u geeft hierbij in onderstaande fase een artikeluitbreiding op:

  mceclip1.png

  Op deze manier zal de rekeningenmodule dit als een ander artikel beschouwen en zal u de registraties kunnen ophalen. Let wel, de extra beschrijving verschijnt ook op de rekening.

 2. U zet de registraties die reeds zijn opgehaald terug naar Registratie 2.0 en u haalt daarna alles in één keer opnieuw op.
  Registraties verwijderen uit Rekeningen 2.0 

  Indien in uw rekeningen enkel artikels via het ophalen uit Registratie 2.0 zijn aangerekend (en dus niks manueel via de rekeningenmodule zelf) en u alles gaat terugzetten naar Registratie 2.0 zal de gestructureerde mededeling na de tweede keer ophalen gewijzigd zijn. U voert dit dan ook best niet uit wanneer u de rekeningen reeds aan de ouders heeft bezorgd.