Rekeningen 2.0: Voorbereiding maximumfactuur Rekeningen 2.0: Voorbereiding maximumfactuur

Rekeningen 2.0: Voorbereiding maximumfactuur

U dient vooreerst de bedragen van de maximumfactuur in te stellen:

Via de 'Instellingen' gaat u naar het menu Basisgegevens > Maximum factuur > Bedragen waar u het bedrag kan invullen van de maximumfactuur. De jaartallen die u hier ziet staan, zijn de geboortejaren van de leerlingen. Vul de bedragen in en klik op 'Opslaan'.

mceclip4.png

Hierna duidt u aan welke artikels op de maximumfactuur komen.

Ga naar de 'Instellingen' en naar het menu Basisgegevens > Maximum factuur > Artikels. Hier vinkt u alle artikels aan die in aanmerking komen voor de scherpe maximumfactuur en sla deze gegevens op.

mceclip5.png

Hoe u te werk gaat om de maximumfactuur te verrekenen, leest u in dit artikel.