Rekeningen 2.0: Rekeningen volgens een vast percentage splitsen over meerdere facturatieadressen Rekeningen 2.0: Rekeningen volgens een vast percentage splitsen over meerdere facturatieadressen

Rekeningen 2.0: Rekeningen volgens een vast percentage splitsen over meerdere facturatieadressen

Bij een leerling met meerdere facturatieadressen is het mogelijk om het bedrag van de schoolrekening procentueel te verdelen over meerdere facturatieadressen. 
U zal hiervoor in eerste
instantie de nodige adressen in de leerlingenadministratie moeten registreren.

Zodra dat is gebeurd, kunt u de verdeling zelf in Rekeningen 2.0 instellen via Basisgegevens > Facturatieadressen

mceclip0.png
Klik de persoon aan voor wie u een verdeling wenst in te geven.
Klik in het volgende venster op een adresregel. Vink 'is facturatieadres' aan indien het om een facturatieadres gaat en geef een splitsingspercentage op. Klik op 'Opslaan'. Doe dit voor alle adressen waarop u wenst aan te rekenen.
Het totaal van de percentages van alle facturatieadressen moet steeds 100% zijn.

mceclip0.png

Dezelfde gegevens zijn ook in de leerlingenadministratie zichtbaar én aan te passen, onder het adressen-tabblad onder leerlingen > consulteren:

mceclip1.png

Aanpassingen die hier gebeuren stromen door naar Rekeningen 2.0 én omgekeerd.

Werkt u ook met iRegistratie, dan zal bij het ophalen van de registraties enkel deze verdeling worden toegepast indien u in iRegistratie onderstaand vinkje onder Basisgegevens > Personalia heeft geactiveerd:


mceclip2.png

Doet u dit niet, dan zal u bij elke registratie (hetzij via iRegistratie, A&R of het inlezen van de scanner) de optie krijgen om de registratie toe te wijzen aan één van de facturatieadressen. De verdeling die u dan in iRegistratie toekent, wordt ook mee overgenomen bij het ophalen van de registraties in de rekening.