Overzicht PWB-uren Overzicht PWB-uren

Overzicht PWB-uren

PWB = omkadering 16 in het opdrachtenscherm in te voeren bij de opdrachten die ten laste vallen van het werkingsbudget. 


Via Documenten > Afdrukwizards > Opdrachten > Lijst opdrachten kunt u alle opdrachten van het schooljaar (eventueel over meerdere of alle scholen) exporteren naar Excel. 

De kolom 'omkadering' en 'code omkadering' wordt hierin mee geëxporteerd. Bijgevolg kunt u sorteren op deze kolom en enkel de rijen met waarde 16 eruit filteren.