Vacatures-Kandidaatstelling-Loopbaanoverzicht Vacatures-Kandidaatstelling-Loopbaanoverzicht

Vacatures-Kandidaatstelling-Loopbaanoverzicht

Met het oog op vaste benoeming op 1 januari moet het schoolbestuur op 15 oktober vaststellen welke betrekkingen vacant zijn, en die moeten tegen 15 november meegedeeld worden aan:

  • alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap;
  • alle scholen of internaten van het eigen bestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren. 

Vacatures worden herkend op basis van de vacature-aanduiding in het opdrachtenscherm:

ATO2-opdrachten zijn standaard aangeduid als vacature.

Langs menu ‘Vacatures’ kunnen de kandidaatstellingen worden ingebracht:

Vanuit menu ‘Documenten’ – ‘Afdrukwizards’ – ‘Vacatures’ zijn er diverse lijsten beschikbaar, zowel voor vrije als gemeenschapsscholen, in PDF- en/of Excelformaat:

Of een tijdelijk personeelslid in aanmerking komt voor een aanstelling van doorlopende duur in het komende schooljaar in een ambt kunt u achterhalen via het loopbaanoverzicht onder menu ‘Personeel’ – ‘Consulteren’:

Dit document geeft enerzijds een berekening van de dienstanciënniteit naar TADD toe op basis van de gepresteerde schoolopdrachten en onderbrekingen:

Anderzijds worden in dit overzicht ook alle opdrachten met eventuele onderbrekingen per schooljaar afgedrukt:

Deze berekening kan ook voor meerdere personeelsleden samen worden afgeprint:

De berekening wordt op de achtergrond uitgevoerd (er moet dus niet gewacht worden tot de berekening voltooid is). Er wordt steeds zowel een PDF- als een Excelafdruk gegenereerd.
De berekende overzichten worden achterliggend per gebruiker bewaard en weergegeven in een overzichtstabel. De gebruiker ziet initieel altijd eerst een overzicht van zijn/haar geïnitieerde berekeningen vooraleer een nieuwe berekening te kunnen starten.

Zie ook Dienstanciënniteit in functie van TADD.