Vacatures-Kandidaatstelling-Loopbaanoverzicht Vacatures-Kandidaatstelling-Loopbaanoverzicht

Vacatures-Kandidaatstelling-Loopbaanoverzicht

Met het oog op vaste benoeming op 1 januari moet het schoolbestuur op 15 oktober vaststellen welke betrekkingen vacant zijn, en die moeten tegen 15 november  meegedeeld worden aan:

  • alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap;
  • alle scholen of internaten van het eigen bestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren. 

Vacatures worden herkend op basis van de vacature-aanduiding in het opdrachtenscherm:

ATO2-opdrachten zijn standaard aangeduid als vacature.

Langs menu ‘Vacatures’ kunnen de kandidaatstellingen worden ingebracht:

Vanuit menu ‘Documenten’ – ‘Afdrukwizards’ – ‘Vacatures’ zijn er diverse lijsten beschikbaar, zowel voor vrije als gemeenschapsscholen, in PDF- en/of Excelformaat:

mceclip0.png

Of een tijdelijk personeelslid in aanmerking komt voor een aanstelling van doorlopende duur in het komende schooljaar in een ambt kunt u achterhalen via het loopbaanoverzicht onder menu ‘Personeel’ – ‘Consulteren’:

Dit document geeft enerzijds een berekening van de dienstanciënniteit naar TADD toe op basis van de gepresteerde schoolopdrachten en onderbrekingen:

Anderzijds worden in dit overzicht ook alle opdrachten met eventuele onderbrekingen per schooljaar afgedrukt:

Deze berekening kan ook voor meerdere personeelsleden samen worden afgeprint:

 

Dit vergt heel wat rekenwerk zodat het aan te raden is het aantal personeelsleden waarvoor deze berekening wordt uitgevoerd eerst te beperken via één van de voorgedefinieerde filters (of door uw personeelsleden in verschillende personeelsgroepen onder te verdelen):

Zie ook Dienstanciënniteit in functie van TADD.