Naam directeur wijzigen Naam directeur wijzigen

Naam directeur wijzigen

Voor de leerlingenadministratie moet u dit aanpassen onder menu:

- 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Functies';


- 'Algemeen' - 'Structuur' - tabblad 'Ondertekenaar';


- 'Organisatie' - 'Officiële klassen' - tabblad 'Klas' (Voorzitter delibererende klassenraad).

Voor de personeelsadministratie verwijzen we graag door naar dit artikel.