Nieuwe richting/afdelingsjaar toevoegen Nieuwe richting/afdelingsjaar toevoegen

Nieuwe richting/afdelingsjaar toevoegen

Dit doet u langs menu Organisatie > Afdeling.

1) Gaat het om een compleet nieuwe richting, dan moet er een afdeling toegevoegd worden via het eerste tabblad 'Afdeling'.

mceclip0.png

Code/Omschrijving/Korte naam zijn vrij te kiezen. Hou er wel rekening mee dat de omschrijving gebruikt wordt voor de benaming van het afdelingsjaar. Dit is vooral van belang voor het tweede jaar (cf. tooltip op scherm).
De onderwijsvorm moet correct worden ingevuld. Merk op dat er pas vanaf de tweede graad onderscheid wordt gemaakt tussen ASO/BSO/KSO/TSO. Voor de eerste graad moet u kiezen voor 'GSO'.

2) Daarna moet er aan de toegevoegde afdeling een administratieve groep gekoppeld worden via het tabblad 'Afdelingsjaren'.
Gaat het om een bijkomend leerjaar of een nieuwe administratieve groep bij een bestaande afdeling (bv. 2e leerjaar van de 3e graad in schooljaar 2024-25), dan volstaat uiteraard deze tweede stap.

Klik op de plusknop en selecteer de adm. groep uit de lijst met aangeboden administratieve groepen. U kunt hierop filteren door (een deel van) naam of nummer van de adm. groep in te geven in het zoekvenster.

mceclip1.png

De administratieve groepen vindt u in volgende omzendbrieven.
- BuSO OV1/OV2/OV3: bijlage 1 van SO/2011/01(buso)
- BuSO OV4: bijlage 2 van SO/2011/01(buso)
- Deeltijds secundair onderwijs: bijlage 1 van SO/2008/08
- Duaal: bijlage 1 van SO/2019/01
- Modulair voltijds gewoon secundair onderwijs en hoger beroepsonderwijs: bijlage 23 van SO/2008/04
- Modulair buitengewoon secundair onderwijs: bijlage 24 van SO/2008/04
- Voltijds secundair onderwijs: SO 37

Nadat u het nieuwe afdelingsjaar hebt bewaard moet u nog de talen toevoegen.
Hoe u dat doet, leest u in dit artikel.

NOOT: bij de initialisatie van schooljaar 2024-25 worden de afdelingsjaren van het 6e jaar automatisch door Informat gewist. 
U bent bijgevolg verplicht om voor alle zesde jaren een nieuw afdelingsjaar toe te voegen.