Synchronisatie nieuwe leerling met Smartschool Synchronisatie nieuwe leerling met Smartschool

Synchronisatie nieuwe leerling met Smartschool

Wanneer u een nieuwe leerling met gerealiseerde inschrijving aanmaakt in Informat wordt deze automatisch in Smartschool aangemaakt, op voorwaarde dat er een klas toegekend is in Informat. Deze leerling zal meteen in de juiste klas geplaatst worden in Smartschool en ook de klaswijziging wordt aan de schoolloopbaan toegevoegd.

Indien de klas van deze nieuwe leerling nog niet bestaat in Smartschool wordt deze aangemaakt op het hoogste niveau in het gebruikersbeheer. Vervolgens kan u deze klas verplaatsen.

Leerlingen die met een gerealiseerde inschrijving ingeschreven worden in Informat, maar zonder klasinschrijving, worden NIET gesynchroniseerd naar Smartschool. Indien u een nieuwe leerling wil realiseren, maar de synchronisatie naar Smartschool nog wil tegenhouden, dan kan dit door de klasinschrijving nog open te laten. Van zodra u dan later een klas toekent in Informat, zal de synchronisatie naar Smartschool alsnog plaatsvinden.