Registratie 2.0: Barcodekaarten afdrukken Registratie 2.0: Barcodekaarten afdrukken

Registratie 2.0: Barcodekaarten afdrukken

Algemeen:

Indien jullie school registreert met de scanner, dan kan je vanuit de registratiemodule barcodekaarten afdrukken via het menu 'Rapportage'.

Dit kan in Excel of Pdf en per leerling(en) of per klas(sen) afgedrukt worden, maar ook voor personeelsleden.

Barcodekaarten dienen bij de start van een nieuw schooljaar niet allemaal opnieuw afgedrukt te worden. Standaard dient dit enkel te gebeuren voor nieuwe leerlingen of als er nieuwe activiteiten/eenheden werden aangemaakt.

Een barcode is steeds gekoppeld aan een leerling en niet aan een facturatieadres. Een barcode voor mama en/of papa afzonderlijk kan dus niet. Bij het registreren, manueel of met de scanner, kan er wel aangeduid worden of de registratie bij mama of papa dient geregistreerd te worden. Meer informatie hierover vind je via dit artikel. 

 

Layout barcodekaarten:

We maken een onderscheid tussen korte en lange barcodes.

  • Lange barcodes: één barcode met daarin de leerling én de eenheid.
  • Korte barcodes: een aparte barcode voor de leerling en een aparte barcode voor de eenheid.

Hiervoor zijn verschillende layouts voorzien in ons programma.

Lijst:

Rapportage > Barcodekaarten > Lijst

Deze lijst kan gebruikt worden voor korte of lange barcodes.

  • Indien je deze wenst te gebruiken voor korte barcodes, dan selecteer je de leerling(en). Door te klikken op 'Selectie toepassen' kan je vervolgens het rapport maken. De afdruk ziet er dan als volgt uit:

 

  • Wil je lange barcodes afdrukken, dan selecteer je in eerste instantie de leerling(en) en vervolgens één of meerdere eenheden. Via 'Rapport maken' maak je de uitprint. Je scant dan één barcode waarin zowel de barcode van de leerling alsook die van de eenheid is vervat. Hieronder een voorbeeld waarbij je voor 3 leerlingen 2 lange barcodes ziet: één voor chocomelk en één voor fruitsap:

 

Badge:

Rapportage > Barcodekaarten > Badge

De barcode verschijnt hierbij in badgevorm en kan bijgehouden worden door de leerling. Dit kan bijvoorbeeld als etiket in de agenda of als pasje aan de boekentas.

Deze afdruk kan ofwel als korte barcode alsook als lange barcode worden gebruikt:

  • Wens je deze als korte barcode te gebruiken, enkel de barcode voor de leerling, dan selecteer je de na(a)m(en) van de leerling(en) en dan ga je met 'Selectie toepassen' naar het volgende scherm. In het volgende scherm hoef je dan GEEN eenheid te selecteren. Klik meteen op 'Rapport maken' en dan krijg je een afdruk met een barcode voor de leerling:

  • Wens je deze als lange barcode te gebruiken, dan selecteer je in eerste instantie de na(a)m(en) van de leerling(en) en via 'Selectie toepassen' gaat u naar de volgende stap waarbij je één of meerdere eenheden selecteert. De afdruk ziet er dan als volgt uit:

 

Artikels:

Rapportage > Barcodekaarten > Artikels

Dit is een lijst met korte barcodes van de activiteiten/eenheden. De barcode van de leerling zit hier niet in vervat!

Je selecteert hierbij alle eenheden waarvoor je een barcode wenst en klikt vervolgens op 'Rapport maken'. Deze ziet er dan als volgt uit:

 

Eigen layout:

Het is mogelijk een eigen layout op te maken, met korte barcodes voor de leerling(en). Deze maak je aan via Instellingen > Basisgegevens > Barcodekaarten. Zie hiervoor de uitleg in dit artikel.

Kies vooreerst de leerling(en) (1), kies linksonder je layout in geval je er meerdere hebt (2) en klik op 'Rapport maken' (3).

 

De afdruk ziet er dan als volgt uit:

 

Per layout kan je steeds de afdrukparameters instellen via de knop 'Parameters' links onder vooraleer je op 'Rapport maken' klikt: