Rekeningen 2.0: Aanrekenen voor nieuw ingeschreven leerlingen Rekeningen 2.0: Aanrekenen voor nieuw ingeschreven leerlingen

Rekeningen 2.0: Aanrekenen voor nieuw ingeschreven leerlingen

Indien u een bepaalde set artikels standaard aan nieuw ingeschreven leerlingen aanrekent, kunt u die leerlingen via een filter vlot oproepen in de rekeninggroep.

Stel: in het tweede semester zijn er dit jaar (2024) nieuwe leerlingen bijgekomen en u wenst enkel voor die leerlingen aan te rekenen. Ga dan als volgt te werk:

 1. Ga naar Basisgegevens > Filters > Variabele filters.

 2. Maak een nieuwe filter aan via de knop 'Filter toevoegen' en stel daarbij de regels als volgt in:  Regel 1:
  Veld: Vorig instelnummer
  Relatie: Is leeg
  EN
  Regel 2:
  Veld: Begindatum inschrijving
  Relatie: Groter dan
  Waarde: Datum vanaf wanneer de leerlingen nieuw ingeschreven zijn

 3. Bij het aanrekenen roept u de filter op en worden de juiste leerlingen meteen aangevinkt:


Noot
: Er is ook een standaardfilter 'Nieuwe inschrijvingen' waarvan de criteria niet kunnen worden aangepast:Die zal echter alle leerlingen oproepen met een nieuwe inschrijving binnen het betrokken schooljaar, ongeacht de periode van de rekeninggroep of de historiek van de leerling.